YouTube Facebook

Krótka fotorelacja z wyjazdu zespołu Promyczki Dobra oraz Księdza Andrzeja Mulki do Francji. Prowadzenie rekolekcji adwentowych oraz krótkie koncerty w Nicei, Monaco oraz Cannes.

 

Krótka fotorelacja z koncertu PROMYCZKÓW z okazji 700-lecia lokacji Rajbrotu. Zdjęcia publikujemy dzięki uprzejmości Pana Pawła Heród, dziękujemy!

Rajbrot 2018

Nasz zespół - Promyczki Dobra - wspólnie z Sądeczokami uczestniczył w Paryżu w uroczystościach związanych z Dniem Polonii. W tym roku te uroczystości miały wyjątkowy charakter ze względu na Jubileusz 100 lecia Niepodległości, a także na podniosłą uroczystość wprowadzenia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej do Katedry Notre Dame. Na te okazje zespoły przygotowały specjalne programy artystyczne, które spotkały się z wielkim uznaniem licznie zebranych Polaków, organizacji polonijnych, pracowników Ambasady, a także przedstawicieli władz państwowych uczestniczących w uroczystościach. Zespoły przed trzema laty uczestniczyły również w uroczystości poświęcenia Pomnika św. Jana Pawła II przy Katedrze Notre Dame w Paryżu.

Paryż 2018

 

Krótka fotorelacja z koncertu PROMYCZKÓW na Majówce rodzinnej w Mielcu (20.05). Zdjęcia publikujemy dzięki uprzejmości Kasi i Witka Grabowskich, dziękujemy!

 

Mielec 2018

3 kwietnia 2018, odbyła się Jubileuszowa X Pielgrzymka Przedszkolaków do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Ponad 300 małych pielgrzymów z Krakowa i okolic przyjechało rano do  Sanktuarium Jana Pawła II, skąd po krótkiej modlitwie i wspólnym zdjęciu przy pominku św. Jana Pawła II przeszły w pielgrzymce do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, gdzie wspólnie odmówiły Koronkę do Bożego Miłosiedzia. Na koniec wszystkich Pielgrzymów czekała wspólna zabawa na koncercie Promyczków Dobra. 

Pielgrzymka Przedszkolaków

Nasi przyjaciele