YouTube Facebook

Zajęcia odbywają się w dwóch miejscach w Nowym Sączu:

1. sala Promyczkowa- Plac Kolegiacki 4

2. sala Pałacu Młodzieży, Rynek 14

Najmłodsze dzieci, które rozpoczynają działalność w zespole i nie biorą udziału w koncertach, przychodzą raz w tygodniu w poniedziałek, we wtorek lub w czwartek.

Dzieci, które należą do grupy koncertowej przychodzą na zajęcia dwa razy w tygodniu (w poniedziałek, we wtorek lub w czwartek i dodatkowo w sobotę). Wyjątek stanowią dzieci uczęszczające do szkoły muzycznej – te dzieci chodzą tylko na jedne, dowolnie wybrane zajęcia.

 

 

PONIEDZIAŁEK                 WTOREK    ŚRODA CZWARTEK              PIĄTEK                       SOBOTA
p. Sylwia Tomaszewska p. Sylwia Tomaszewska   p. Agnieszka Basiaga  

zajęcia dla grup koncertowych

Sala widowiskowa Pałacu Młodzieży

16:00

grupa nowe dzieci

16:00

młodsza grupa koncertowa

 

16:15

grupa  najmłodsze dzieci

  9:00 grupa 1

17:30

młodsza grupa koncertowa

17:30

trzecia linia- grupa koncertowa

 

17:00

grupa starszaki

  10:30 grupa 2

Nasi przyjaciele