YouTube Facebook

Spis treści

Tak naprawdę to trudno powiedzieć, kiedy pojawiła się nazwa zespołu "PROMYCZKI" – obecnie PROMYCZKI DOBRA, ale można powiedzieć, że ma on swój początek "w sobotnich spotkaniach dla dzieci, które lubią i chcą śpiewać piosenki religijne". Pierwsze takie spotkania odbyły się we wrześniu 1991 roku, a prowadził je ks. Andrzej Mulka, wikariusz parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu (obecnie kierownik zespołu, redaktor naczelny Promyczka Dobra i dyrektor wydawnictwa PROMYCZEK). Początkowo było niewielu chętnych do śpiewania, ale z czasem o spotkaniach dowiadywało się coraz więcej dzieci i z każdym tygodniem przybywało miłośników piosenki religijnej. Wtedy dzieciom akompaniował na gitarze ks. Andrzej.

Jako datę swojego powstania zespół przyjmuje ostatnią niedzielę maja, 31.05 1992 roku, kiedy to odbył się pierwszy publiczny występ zespołu w Parku Strzeleckim z okazji Dnia Matki połączonego z Dniem Dziecka - przez kilka lat te koncerty były dla zespoły największym wydarzeniem w ciągu całego roku.

Począwszy od września 1993 roku z zespołem rozpoczęli współpracę instruktorzy z Młodzieżowego Domu Kultury w Nowym Sączu (obecnie Pałacu Młodzieży) i ta miła i owocna współpraca trwa do dzisiaj. Opiekę  nad zespołem sprawuje Wydawnictwo „Promyczek”. Kierownikiem i założycielem zespołu jest ks. Andrzej Mulka, a kierownikiem artystycznym jest pani Dyrektor Milenia Małecka – Rogal. O stronę wokalną troszczą się Agnieszka Basiaga i Sylwia Tomaszewska.

Chociaż w koncertach bierze udział od 7 do 50 dzieci to cały  zespół liczy blisko 100 osób i podzielony jest na kilka grup wiekowych. Spotkania odbywają się w sali Promyczkowej – Plac Kolegiacki 4 oraz w Pałacu Młodzieży – Rynek 14. Zapisy do zespołu przyjmowane są co roku przez cały wrzesień.

Nowy rozdział w historii zespołu rozpoczął się z chwilą nawiązania w 2003 roku współpracy ze znanym muzykiem krakowskim Joachimem Menclem, który pisze dla zespołu nowe piosenki i jest producentem muzycznym płyt oraz różnych programów.

Nasi przyjaciele