YouTube Facebook
Zespół PROMYCZKI DOBRA
Plac Kolegiacki 4
33-300 Nowy Sącz
 
Opiekę nad zespołem Promyczki Dobra z Nowego Sącza sprawuje:

Wydawnictwo PROMYCZEK, Plac Kolegiacki 1, 33-300 Nowy Sącz, Tel 18/ 443-44-00,
NIP 734-20-15-534, Regon 005705739 – 00112,
Nr konta Pekao S.A. o/Nowy Sącz: 05 1240 4748 1111 0000 4875 6772
 
oraz

Stowarzyszenie „Promyczek Dzieciom”, Plac Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18/ 442-10-00 .
REGON: 1227 12855; NIP:7343517634
Konto: ŁBS nr 07 8805 0009 0041 1907 2000 0010

Zespół działa przy Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu, Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18/ 442-07-32
 

Zaproszenie na koncerty można kierować do
  • Wydawnictwa PROMYCZEK +48 18 443-44-00  lub  +48 605-060-388
  • Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu +48 18 442-07-32
  • bezpośrednio kontaktować się z kierownikiem zespołu ks. Andrzejem Mulką + 48 696-458-279

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasi przyjaciele